OVER ONS

De maakindustrie is belangrijk voor onze economie. Een paar jaar geleden dacht men nog dat Nederland zich geheel zou moeten richten op de diensten- en financiële sectoren, maar nu is er terecht veel aandacht voor onze maakindustrie. Vooral de innovatieve, zelfscheppende maakbedrijven, oftewel OEMs (Original Equipment Manufacturers) creëren kansen. Zelfscheppende maakbedrijven realiseren meer toegevoegde waarde en staan sterker in de keten doordat ze eindoplossingen aan de klant leveren. Traditioneel is de productiviteitsstijging in deze industrie veel sterker dan in de bouw- of dienstensector. Voor jonge, innovatieve maakbedrijven is het echter niet eenvoudig om door te groeien. Innovatie vergt investeringen in R&D maar ook durf en talent. Samenwerking met sterke partners en open innovatie zijn hierbij cruciaal. Vier toonaangevende bedrijven van de Nederlandse maakindustrie gaan nu, samen met de Stichting TechnologieRating (STR), de meest veelbelovende jonge, zelfscheppende maakbedrijven helpen om door te groeien.

Bedrijven

chipmachinefabrikant

Peter Wennink
PRESIDENT & CEO ASML

“We hebben sterke en innovatieve maakbedrijven nodig die de gebaande paden verlaten en de technologie verder stuwen.”

worldwide lifting, drilling and subsea solutions

Joop Roodenburg
EIGENAAR EN CEO HUISMAN

“Als je niet om je heen kijkt en niet leert van nieuwe bedrijven val je stil.”

aerospace, defensie, openbaar vervoer
en beveiligingssystemen

Gerben Edelijn
CEO THALES NEDERLAND

“Sneller innoveren door innovatieve maakbedrijven slim in netwerken te verbinden.”

efficiënte logistieke
automatiseringssystemen

Vincent Kwaks
CTO VANDERLANDE

“Nieuwe bedrijven geven energie en kennis. Het zijn goede sparringpartners.”

minder informatieasymmetrie,
meer financieringskansen

Fred von Dewall
VOORZITTER STICHTING TECHNOLOGIERATING

“Opheffen informatieasymmetrie tussen bedrijven en kapitaalverschaffers vergroot financieringskansen.”