Zelfscheppende maakindustrie – De motor van de economie

LETs MEET 29 september 2017

Op 29 september 2017 organiseerde het Make Next Platform (MNP of Platform) zijn tweede LETs MEET (LM) te Veghel. Gastheer was Vincent Kwaks, CTO van Vanderlande

Tweede LETs MEET bij VanderLande

 

Kennismaken

Doel van deze kennismakingsbijeenkomsten is om jonge zelfscheppende maakbedrijven, die aan de opschalingsfase zijn begonnen, in een informele sfeer kennis te laten maken met gevestigde zelfscheppende maakbedrijven (original equipment manufacturers of OEMs). Daartoe hebben ASML, Huisman, Vanderlande en Stichting TechnologieRating in 2016 het MNP opgericht. Deze jonge bedrijven worden voor een LM uitgenodigd wanneer zij tenminste voldoen aan de eerste zes van de hieronder genoemde zeven criteria:

a) jong, zelfscheppend Nederlands maakbedrijf;
b) met een werkend product/prototype;
c) in de opschalingsfase;
d) tenminste 10 werkzame personen;
e) een of meerdere betalende klanten;
f) een directie, en zo mogelijk een RvC;
g) een potentiële omzet van tenminste M€ 50 op termijn.

 

Uitnodiging MNP Challenge

Na een geslaagde kennismaking volgt een uitnodiging voor de MNP Challenge. Een geslaagde Challenge opent de deur naar de Virtuele Accelerator van het MNP. In de Accelerator krijgen de jonge bedrijven toegang tot de human resources en netwerken van de leden van het MNP. Het MNP gelooft dat een directe samenwerking tussen OEMs en deze zogenoemde emerging OEMs (eOEMs) zeer effectief kan zijn.

HARDT

Hardt is in 2017 opgericht als spin-off van TU Delft Hyperloop. TU Delft was winnaar van Elon Musk’s Space X Hyperloop Competition 2017. Oprichters Van Hardt zijn Tim Houter (CEO), Marinus van der Meijs, Mars Geuze en Sacha Lamme. Aandeelhouders zijn de oprichters, TU Delft, proof-of-concept fund Uniiq, NS en BAM. Hardt heeft een RvC en een RvA. Totaal aantal medewerkers, ten tijde van de LM, 15. Tim Houter presenteerde het bedrijf.

Hardt ontwikkelt en produceert hyperloop shuttles, die zich zwevend over een magneetveld in een vrijwel luchtledige transportbuis met hoge snelheid voortbewegen. De maximale snelheid ligt theoretisch boven de geluidssnelheid; in de praktijk wordt de snelheid beperkt tot onder de geluidsbarrière.

De hyperloop is een efficiënte, kosteneffectieve en laag milieubelastend alternatief voor uitbreiding van de transportinfrastructuur.

 

CLEAR FLIGHT SOLUTIONS

Clear Flight Solutions (CFS) is een klein, opschalend luchtvaartbedrijf, met specialisatie in vogelbeheersing en inspecties vanuit de lucht met onbemande vliegtuigsystemen. Deze dienst wordt geleverd met de Robird: een unieke, zelf ontwikkelde drone (ook wel ornithopter genoemd) in de vorm van een vogel (nu nog een valk) op ware grootte, met realistisch uiterlijk, gewicht en voortstuwing met klappende vleugels als bij een echte valk. Dankzij zijn levensechtheid neemt de effectiviteit van vogelbeheersing op langere termijn aanzienlijk toe: van enkele procenten met klassieke methoden tot 75-99% met de Robird.

Het bedrijf is in december 2012 opgericht door Nico Nijenhuis (CEO) en Robert Jonker (Operations). De dagelijkse leiding is in handen van Nico Nijenhuis en Joost van de Griendt (COO). De start werd gefinancierd uit subsidies en eigen middelen. In 2015 kwam het Amerikaanse Cotton Wood Europe Technology Fund (CWETF) aan boord, en in 2017 het Canadese AERIUM Analytics. Joost van de Griendt en Robert Jonker verzorgden de presentatie

REDstack

REDstack ontwikkelt en vermarkt de zogenoemde Reverse Electro Dialysis technologie (RED), een duurzame vorm van energiewinning (blue energy), aldus CEO Rik Siebers. De ‘brandstof’ bestaat uit zoet en zout water. Waar rivieren uitmonden in zee mengt het zoete water zich met het zoute water. Dit mengsel wordt door een membraanstapel geleid, de RED-stack. Door het gebruik van twee typen membranen die uitsluitend positieve of negatieve ionen doorlaten, ontstaat elektrische energie, die wordt afgegeven aan een elektriciteitsnet. In 2014 is samen met Fujifilm uit Tilburg een proefinstallatie op de Afsluitdijk (Breezanddijk) geïnstalleerd met een capaciteit van 50kW. Fujifilm zorgt voor de research en productie van de membranen. Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Katwijk en Noordwijk onderzoeken de business case voor een pilot centrale te Rijnland; beoogde capaciteit: 1 MW.

REDstack is in mei 2005 ontstaan als spin-off bedrijf van watertechnologie-instituut Wetsus. De aandeelhouders zijn: W & F Technologies (producent van speciale electroden), Hak Blue Energy (kabel- en leidingsystemen), Alliander Participaties. Rik Siebers voert de directie; aantal medewerkers: 15. In 2016 is het bedrijf door het Ministerie van Economische Zaken uitgeroepen tot één van de drie Nationale Iconen.

PHENOM WORLD

Phenom World maakt Desktop Scanning Electron Microscopes. Het bedrijf is een spin out (2006) van FEI dat grote elektronenmicroscopen voor high end markten maakt. De technologie is afkomstig van Philips. Het bedrijf heeft inmiddels de nummer 1 positie in zijn nichemarkt, zo claimden Emile Asselbergs (CEO) en Jos Maas (Product Marketing Director).

De doelstelling is om imaging en analyse op nanoschaal bereikbaar te maken voor researchdoeleinden. Kernmarkten zijn onderwijs, research en geologie. Nieuwe markten dienen zich aan, waaronder inspectie van motoren en vloeistofanalyses. De wereldwijde distributie vindt plaats via resellers die ook de after sales service voor hun rekening nemen. Belangrijke toeleveranciers zijn: Sioux (elektronica, software) en NTS (assemblage).

Na de LM werd bekend dat het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific de nieuwe eigenaar van Phenom World zou worden. Dit beursgenoteerde bedrijf acquireerde eerder FEI (2016).

MAKE NEXT PLATFORM

Het Make Next Platform (MNP) biedt jonge, innovatieve eOEMs die in de opschalingsfase zijn aangeland, hulp bij het groeiproces naar een toonaangevende speler in hun internationale nichemarkt.

De oprichters van het MNP: ASML, Huisman, Vanderlande (OEMs) en Stichting TechnologieRating bieden deze eOEMs een unieke toegang tot hun human resources en hun netwerken. Het MNP heeft daartoe een Virtuele Accelerator ingericht waarin zij in een open innovatiesetting, in een sfeer van onderling vertrouwen en integriteit met deze bedrijven samenwerken.

Het MNP wil met deze eOEMs werken aan een innovatieve, sterke en groeiende maakindustrie in Nederland, waarvan een grote aantrekkingskracht op talent uitgaat.

Contact

Directies van bedrijven die voldoen aan het gestelde profiel kunnen zich per e-mail voor een LETs MEET bijeenkomst aanmelden: info@makenextplatform.nl.