Zelfscheppende maakindustrie – De motor van de economie

LETs MEET 30 juni 2017

Op 30 juni 2017 organiseerde het Make Next Platform (MNP of Platform) zijn eerste LETs MEET bijeenkomst bij medeoprichter Huisman te Schiedam. Het doel van deze bijeenkomst was om jonge zelfscheppende maakbedrijven die aan de opschalingsfase zijn begonnen in een informele sfeer met de leden van het Platform en met elkaar kennis te laten maken. De uitgenodigde bedrijven pasten in het profiel van de doelgroep die het Platform wil helpen met het opschalen van hun bedrijfsactiviteiten, of binnen het kader van kennisoverdracht.

LETs MEET bij Huisman Schiedam

Gastheer Joop Roodenburg, CEO Huisman, verwelkomde de gasten hartelijk. Hij deelde meteen een belangrijke les met de jonge ondernemers: ‘Of je nu als klein bedrijf in de opschalingsfase zit of als groot en gevestigd bedrijf in de consolidatiefase, je ondergaat altijd een rollercoaster rit. De markt, concurrentie, technologie, economie etc. zorgen altijd voor zeer dynamische en vaak hectische bedrijfsontwikkelingen.

Fred von Dewall

Fred von Dewall, voorzitter STR en stuurgroep MNP, zette kort de doelstellingen van het Platform uiteen:

SNOCOM

Henk Arntz, CEO van Snocom presenteerde fris en monter zijn bedrijf. Snocom maakt sneeuwruimers voor luchthavens. Deze worden getest door de luchthavens Schiphol, Zürich en Charles de Gaulle. Een andere, beloftevolle markt zijn ruimers voor het sneeuwvrij maken en houden van binnensteden. Een lastige keuze is welke partner je kiest voor de distributie en service van de sneeuwruimers, zonder je in een vroeg stadium al aan een grote speler uit te leveren.

SORAMA

Rick Scholte, CEO van Sorama, gaf een interessante uiteenzetting hoe de geluidscamera’s van zijn bedrijf geluidsbronnen detecteren en kunnen aanpakken. Het geluidsarmer maken van producten, apparaten en machines heeft grote aandacht van de industrie (auto’s, generatoren, smartphones enz.). Een uitdaging is om R&D staf van bedrijven te overtuigen van het nut van geluidscamera’s voor hun werk. Buiten de industrie zijn interessante toepassingsgebieden het in kaart brengen van geluidsintensiteit op straatniveau voor onder andere handhaving van hinderwet regelgeving.

DELFT ROBOTICS

Herbert ten Have, CEO van Delft Robotics, was uitgenodigd in het kader van kennisoverdracht. Hij hield een boeiende verhandeling over machine vision/learning: het vertalen van beeld naar robotactie.  Zijn bedrijf won de Amazon Picking Challenge 2016. Het was interessant te horen hoe met behulp van kunstmatige intelligentie apparaten kunnen leren om uiteenlopende objecten van elkaar te onderscheiden. Het grootste magazijn van Amazon telt liefst 5 miljoen verschillende producten.

ULTIMAKER

Siert Wynia, CTO en medeoprichter van Ultimaker, sprak op een open wijze over de problematiek waarmee de oprichters in de startperiode en in de opschalingsfase werden geconfronteerd. De opschaling van de productie maakte een ingrijpende organisatiewijziging nodig, terwijl de zoektocht naar talent een dagtaak is geworden. Het bedrijf telt inmiddels 300 medewerkers. In zes jaar tijd is Ultimaker wereldwijd de voorkeursleverancier voor fused deposition modelling (FDM) desktop 3D printers voor de professionele markt geworden. Men richt zich op de ontwikkeling van productfamilies en het leveren van printers met de juiste supplies voor de door klanten gewenste toepassing. De binnenlandse en buitenlande distributie gebeurt via resellers.

LUXEXCEL

Hans Streng, CEO van Luxexcel, presenteerde op een boeiende en humoristische wijze de business case van zijn bedrijf. Oorspronkelijk positioneerde Luxexcel zich als toeleveranciers van geprinte lenzen voor iedereen die er naar vroeg. Nu positioneert het zich als machinebouwer van 3D printers voor multifocale glazen en andere speciale toepassingen. Onlangs is met succes €10 miljoen opgehaald, waaronder van KLA Tencor. KLA gaat Luxexcel helpen met de bouw van de eerste productiemachine.

EVALUATIE

De na afloop gehouden evaluatie gaf een positief beeld over de bijeenkomst en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Men vond het belangrijk dat men als ondernemers met elkaar van gedachten kon wisselen over de diverse problematiek die iedereen in deze levensfase van hun bedrijf dagelijks tegenkomt.

Hans Streng: ‘Is goed om bij elkaar te zitten en met elkaar te sparren. Met scale ups praten in de maakindustrie die mooie dingen maken; gesprekken zijn ‘on level’.

‘Positief, goed gevoel gekregen. Horen over dezelfde problematiek en de gevonden oplossingen. Goed om feed back te krijgen van een groep van maakbedrijven’, aldus Henk Arntz.

 

Siert Wijnia: ‘Erg leuk, erg positief.’ Je neemt onvoldoende tijd om andere bedrijven en mensen te zien en te spreken die zich in dezelfde positie bevinden als jij. Bij een dergelijke bijeenkomst heb je echter ook gewicht nodig. De oprichters van het Make Next Platform leverden dat gewicht.’

KENNISMAKEN

Voorts was het ook een mooie gelegenheid om het senior management uit de industrie, tevens potentiële klanten, te ontmoeten.

Rick Scholte daarover: ‘Erg goed. Kennismaken met ASML, Huisman en Vanderlande op directieniveau, waar op een ander niveau al zakelijke contacten mee zijn. Naar die kennismaking keek ik uit.’

Herbert ten Have: ‘Super goede sfeer, waardevolle discussies, prettige mensen, veel ervaring aan tafel.’

Tijdens de bijeenkomst kreeg Rick Scholte van Sorama een opdracht van Joop Roodenburg van Huisman.

Hans Streng van Luxexcel werd door Rob van der Werf, Directeur New Business Development, uitgenodigd om met ASML te komen spreken.

Voorts maakten Hans Streng en Siert Wynia een afspraak voor een nader kennismakingsbezoek.

VOLGENDE BIJEENKOMST

Op 29 september 2017 is de volgende LETs MEET bijeenkomst gepland bij Vanderlande te Veghel.

Directies van bedrijven die voldoen aan het gestelde profiel kunnen zich per e-mail voor een LETs MEET bijeenkomst aanmelden: info@makenextplatform.nl.