SMART Photonics eerste bedrijf in Virtuele Accelerator Make Next Platform

Het Eindhovense SMART Photonics (SMART) is op 4 november 2016 met succes de Challenge van het Make Next Platform (MNP) aangegaan en is het eerste bedrijf in de Virtuele Accelerator van het MNP. Het bedrijf wordt geleid door Richard Visser (oprichter, CEO), Robert Feelders (CFO) en Luc Augustin (CTO).

Stichting TechnologieRating (STR) zegt in de voor het MNP opgestelde First Opinion (een evaluatierapport) dat de business case van SMART zeer ambitieus en uitdagend is, ook in geldtermen, maar realistisch lijkt. “Het welslagen van SMART versterkt het innovatievermogen van de Nederlandse maakindustrie en de attractiviteit van Nederland voor human talent.”

Juryvoorzitter René Claessen (ASML) verwoordde de beslissing als volgt: “De Jury heeft unaniem besloten om SMART Photonics toe te laten tot het Make Next Platform. De jury is heel enthousiast en zeer positief over SMART. Onze handen jeuken om met SMART aan de slag te gaan”.

Door de toelating geeft het MNP een krachtig signaal van vertrouwen af in het management en de business case van SMART. Het bedrijf krijgt onder meer 400 uren van relevante experts van de MNP partners (ASML, Huisman, STR en Vanderlande) die het kan gebruiken voor het professionaliseren en het opschalen van zijn bedrijfsactiviteiten. SMART hoeft hiervoor overigens geen aandelenbelang af te staan.

Over het belang van het MNP voor SMART zegt CEO Richard Visser het volgende: “De partners in het MNP laten met dit initiatief zien dat ze de problematiek van ‘Scale-Up’ bedrijven, het spreekwoordelijke ‘te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken’, goed begrijpen. SMART zit midden in een enorme groei waarbij iedereen zich in drieën moet splitsen om al het werk gedaan te krijgen. De toegang tot de hulp die wij via het MNP van de partners kunnen krijgen, gaat ons echt helpen. Denk hierbij vooral aan een strategisch klankbord en ondersteuning in operationele vraagstukken. De hulp die we aangeboden krijgen is voor ons goud waard. Zo op het einde van het jaar is dit voor ons een echt cadeautje.”

SMART Photonics (2012; www.smartphotonics.nl) maakt zich op om de leidende, onafhankelijke procesontwikkelaar en fabrikant (pure-play foundry) ter wereld te worden voor fotonische chipbedrijven op het terrein van Photonic Integrated Circuits (PICs). De beoogde positie is vergelijkbaar met die van het huidige Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) op het terrein van geïntegreerde elektronische chips (Integrated Circuits of ICs) op basis van Silicium (Si).

PICs zijn chips die met licht werken en daarvoor Indium Fosfide (InP) aanwenden. Fotonica is complementair aan elektronica maar het gebruikt licht in plaats van elektronen. Door de grote snelheid/bandbreedte van fotonische componenten, zoals lasers, modulatoren, detectoren en filters, is deze technologie bij uitstek geschikt om grote hoeveelheden data met hoge snelheid te versturen en te ontvangen. Net als bij ICs kunnen op PICs veel fotonische functies op een klein oppervlakte worden gecombineerd. Daardoor kunnen grote hoeveelheden informatie veel sneller verstuurd worden bij een aanzienlijk lager energieverbruik dan bij elektronische chips het geval is. Voor het hele internet, van datacenters tot de infrastructuur tussen datacenters onderling en uiteindelijk tot de gebruiker, zullen InP-PICs een grote rol gaan spelen. Daarnaast doen fotonische chips nu ook al hun intrede op nieuwe markten als medische instrumentatie, ICT, machinebouw, auto- en lucht- en ruimtevaartindustrie. Fotonica wordt wereldwijd terecht als een key enabling technology beschouwd.

SMART beschikt exclusief over de unieke, generieke fotonische InP-integratietechnologie van de TU/e. Daarnaast beschikt het over geavanceerde apparatuur van het voormalige Philips Photonics Lab, over toegang tot de clean room van Nanolab@TU/e en over een eigen 3-inch pilot productiefaciliteit op de High Tech Campus Eindhoven. Eind 2018 is de opening van een 4-inch productie fabriek gepland. SMART is daarnaast één van de belangrijke pijlers van het in ontwikkeling zijnde ecosysteem voor fotonica PhotonDelta.

Het bedrijf heeft sinds de start al meer dan 50 klanten bediend en verwacht een omzet van ongeveer 2 M€ in 2016 te boeken. Het bedrijf heeft momenteel 21 medewerkers.

Het Make Next Platform (MNP; www.makenextplatform.nl) helpt jonge, veelbelovende, zelfscheppende bedrijven in de maakindustrie om een belangrijke speler te worden in hun internationale nichemarkt. De oprichters van het MNP: ASML, Huisman, Vanderlande (gevestigde OEMs) en de Stichting TechnologieRating bieden deze emerging Original Equipment Manufacturers (eOEMs) een unieke toegang tot hun human resources en hun netwerken. Het MNP heeft daartoe een Virtuele Accelerator ingericht waarin zij in een open innovatiesetting, in een sfeer van onderling vertrouwen en integriteit met deze bedrijven samenwerkt. Het MNP wil met deze eOEMs werken aan een innovatieve, sterke en groeiende maakindustrie in Nederland, met een grote aantrekkingskracht op talent.

Voor verdere informatie:

SMART: richard.visser@smartphotonics.nl

MNP: monique.mols@asml.com

Bekijk hier de foto’s van de MNP Challenge