Het Enschedese Clear Flight Solution (CFS) heeft op 15 december 2017 bij Buccaneer Delft met succes de Challenge van het Make Next Platform (MNP) gedaan. Er zijn nu twee bedrijven in de Virtuele Accelerator van het MNP.

 

Clear Flight Solutions In de Virtuele Accelerator van Make Next Platform

 

In een uur durende sessie presenteerde het management zijn business case en beantwoordde het vragen van de jury. Meteen na het daaropvolgende beraad maakte juryvoorzitter Dirk-Jan Verheijden (Vanderlande) de unanieme positieve uitslag bekend. De Jury stelt wel dat focus een vereiste is voor succes. Het MNP zal CFS daarbij gaarne helpen.

Het bedrijf is in december 2012 opgericht door Nico Nijenhuis en Robert Jonker. De dagelijkse leiding is in handen van Nico Nijenhuis (CEO) en Joost van de Griendt (COO). Over de toelating tot de Accelerator van het MNP zegt Nico Nijenhuis:

“We zijn klaar voor de volgende stap voor ons bedrijf en dat kunnen we niet alleen. De kritische blik van gevestigde maakbedrijven maar ook hun expertise en netwerk zijn voor ons cruciaal. We kijken heel erg uit naar deze samenwerking.”

CFS is een klein, opschalend luchtvaartbedrijf, met specialisatie in vogelbeheersing en inspecties vanuit de lucht met onbemande vliegtuigsystemen.

 

ROBIRD

Deze dienst wordt geleverd met de Robird: een unieke, zelf ontwikkelde drone (ook wel ornithopter genoemd) in de vorm van een vogel (nu nog een valk) op ware grootte, met realistisch uiterlijk, gewicht en voortstuwing met klappende vleugels als bij een echte valk. Dankzij zijn levensechtheid neemt de effectiviteit van vogelbeheersing op langere termijn aanzienlijk toe: van enkele procenten met klassieke methoden tot 75-99% met de Robird. De onderneming verwacht in 2022 een omzet van M€ 23 te behalen, hetgeen wel een flinke inspanning zal vereisen. De internationale nichemarkten lijken, op zichzelf bezien, groot genoeg om een dergelijk omzetdoel te rechtvaardigen.

Heeft men eenmaal de juiste koers te pakken dan zou een potentiële omzet van 50 M€ op een termijn van 15 jaar binnen bereik kunnen komen.

 

FIRST OPINION

In de zogenoemde First Opinion, het beoordelingsrapport van het Platform, bevestigde Stichting TechnologieRating (STR) de unieke vogeldrone technologie van CFS. STR adviseert de onderneming haar technologie snel in nader vast te stellen markten te introduceren. CFS beschikt over een goed team hetgeen mede blijkt uit de positieve beoordeling van de klanten.

 

OVER CFS

CFS is in december 2012 opgericht door Nico Nijenhuis en Robert Jonker. Het idee voor een eigen bedrijf ontstond na een scriptieonderzoek voor de Master Stromingsleer binnen Applied Physics and Engineering Fluid Dynamics aan de Universiteit Twente (UT). Daarbij stelde begeleider Prof. Harry Hoeijmakers een prototypevogel van de UT ter beschikking afkomstig van Robert Jonker.

Het bedrijf bezit het intellectueel eigendom van de Robird. CFS heeft in samenwerking met de UT het ontwerp van de vogelgelijkende klapwiekbewegingen en de robuustheid van de constructie geperfectioneerd, en internationaal op een eenzame hoogte gebracht. De vele (internationale) vermeldingen zijn terecht verdiend. De start werd gefinancierd uit subsidies en eigen middelen.

In 2015 kwam het Amerikaanse Cotton Wood Europe Technology Fund (CWETF) aan boord. Recent is met CWETF en een nieuwe Canadese kapitaalverstrekker (AERIUM Analytics) een overeenkomst getekend ten bedrage van M€ 2,6 series B-financiering.

De onderneming heeft de startfase achter de rug; het bevindt zich in de vroege opschalingsfase. CFS heeft een Managementteam van 4 personen, een beginnende RVC (waaronder de externe financiers) en een personeelsbestand van ca. 15 personen. De omzet in 2017 bedroeg circa M€ 1,2.

CFS is in 2016 met haar commerciële dienstverlening begonnen. De Robird is bij wijze van proef ingezet voor vogelbeheersing op de vliegvelden van Southampton en Edmonton (beide 2017). Laatstgenoemd proefproject is afgesloten; de data worden geanalyseerd.

Het project met Southampton is nog gaande. Voorts is CFS tweemaal betrokken geweest bij een baggerproject van Van Oord in Kazachstan (2016/2017). Desgevraagd waren de klanten lovend over de samenwerking met CFS. Vervolgcontracten liggen in de lijn der verwachtingen.

 

Make Next Platform
Het Make Next Platform (MNP ) biedt jonge, innovatieve, zelfscheppende Nederlandse maakbedrijven die in de opschalingsfase zijn aangeland, hulp bij hun groeiproces naar een toonaangevende speler in hun internationale nichemarkt.

De oprichters van het MNP: ASML, Huisman,Vanderlande (gevestigde OEMs) en Stichting TechnologieRating bieden deze zogenaamde emerging original equipment manufacturers (eOEMs) een unieke toegang tot hun human resources en hun netwerken.

Het MNP heeft daartoe een Virtuele Accelerator ingericht waarin hij in een open innovatiesetting, in een sfeer van onderling vertrouwen en integriteit met deze bedrijven samenwerkt. Het MNP wil met deze eOEMs werken aan een innovatieve en groeiende maakindustrie in Nederland, waartoe talent zich aangetrokken voelt.

Toelatingscriteria en informatie

De toelatingscriteria voor de Virtuele Accelerator van het MNP:
a) jong, zelfscheppend Nederlands maakbedrijf;
b) met een werkend product/prototype;
c) in de opschalingsfase;
d) tenminste 10 werkzame personen;
e) een of meerdere betalende klanten;
f) een directie, en zo mogelijk een RvC;
g) een potentiële omzet van tenminste M€ 50 op termijn.

Informatie:
Website: www.makenextplatform.nl
E: info@makenextplatform.nl

Mediarelaties:
Monique Mols, Hoofd Mediarelaties ASML
E: monique.mols@asml.com
M: +31 6 52844418

 

 

Bekijk hier de foto’s van de MNP Challenge